Kabouters

De Kabouterleiding

Je kan de leiding ook bereiken op tkabouterbos@hotmail.com

Lipa
Kwieke Suricata
0493/05.55.54
Takleidster

Pakku
Bedrijvige Sneeuwpetrel
0499/36.18.59
Kassier & Takleider

Selma
Uitgelaten Arasari
0470/09.38.37
EHBO

Zokan
Olijke Spitsvogel
0471/87.75.04
Materiaal

Suki
Spitsvondige Stokstaart
0477/81.21.34
Uniform